Pastor, Staff & Deacons

scroll

Pastor-Steve.jpg

Steve Ledbetter

abbe.jpg

dakota abbe

kay.jpg

kay Ledbetter

Senior Pastor

Youth Pastor

Church Secretary / Financial Secretary

carpenter.jpg
smith.jpg
matthews.jpg

garry & Pam carpenter

robert & cher smith

mike & michelle matthews

Deacon

Deacon

Deacon

mladan.jpg

Milos & Tina Mladan

Deacon

white.jpg

jim white

Deacon /Financial Advisor

belding.jpg

tim belding

bailey.jpg

jake & amanda bailey

Deacon

Deacon